22 OK­TO­BER

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Söndagsteater i Hus­by Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7 kl 13.00. Und­ra sa flund­ran (från 3 år) Mi­cae­la Gustafs­son – en lek­full mu­sik­fö­re­ställ­ning med många blö­ta djur, rimstu­ga, ryt­mer och vil­da as­so­ci­a­tio­ner! Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.