GRAT­TIS

Vi i Rinkeby - - FAMILJ -

Grat­tis vårt äls­ka­de barn­barn och hjär­te­vär­ma­re! Sop­hia Strand fyl­ler 6 år den 14 ok­to­ber. Kra­mar från far­far och far­mor.

Grat­tis på 10-års­da­gen äls­ka­de To­bi­as öns­kar mam­ma, pap­pa och sys­ko­nen.

Grat­tis Bo­han, 3 år den 19 ok­to­ber. Mam­ma och pap­pa äls­kar dig väl­digt myc­ket och hop­pas att du kän­ner dig glad och lyck­lig var­je dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.