Graf­fiti­väg­gen in­vigd

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

– Här kan du skri­va och må­la vad du vill in­om tryck­fri­he­tens ra­mar.

Hu­go Röj­gård, ord­fö­ran­de i Graf­fiti­främ­jan­det, ta­la­de vid in­vig­ning­en av graf­fiti­väg­gar­na i Tens­ta. Det var grått och kallt, men det ha­de i al­la fall slu­tat reg­na, när det var dags att bör­ja må­la på de lag­li­ga graf­fiti­väg­gar­na i Nydals­par­ken. Två väg­gar, med sam­man­lagt 160 kvadrat­me­ter, öpp­na för al­la att må­la på.

– Så him­me­lens kul att väg­gar­na änt­li­gen står här! För mig är graf­fiti ett här­ligt konstut­tryck, sa­de Sus An­ders­son, MP, ord­fö­ran­de i Spånga-Tens­ta stads­dels­nämnd. Det här är in­te ba­ra väg­gar, ut­an ock­så vägar till mö­ten i en le­van­de stads­del i en stad för al­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.