12 NO­VEM­BER.

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Två sång­a­re och två in­stru­men­ta­lis­ter i ett unikt mu­sik­mö­te. Pro­gram­met in­ne­hål­ler så­väl kur­disk och ara­bisk mu­sik som svensk folk­mu­sik och cool jazz. Kl 14.00 på Eg­ge­by Gård, Hu­vud­bygg­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.