Tufft kval vän­tar Akro­po­lis IF

Vi i Rinkeby - - SPORT - Jon­ny An­ders­son

På ons­dag och lör­dag möts Akro­po­lis och Frej om en plats i su­pe­ret­tan. För­ra gång­en, 2015, för­sva­ra­de Tä­by­la­get sin plats i se­ri­en.

Se­nast Akro­po­lis och Frej möt­tes vann Tä­by­la­get bå­da mat­cher­na med 1–0 och för­sva­ra­de plat­sen i su­pe­ret­tan. Nu, två år se­na­re, lig­ger ex­akt sam­ma pris i pot­ten.

Upp­gif­ten Jär­va­la­get står in­för är svår. Se­nas­te tre sä­song­er­na har IK Frej över­ty­gat i kval. 2014 skräll­de la­get re­jält och slog ut an­ri­ka Ös­ters IF. De­but­sä­song­en i su­pe­ret­tan blev tuff och det kräv­des en stark in­sats, mot Akro­po­lis, för att bli kvar i se­ri­en.

I fjol slu­ta­de Frej tia. Nu är la­get hän­vi­sat till kval igen, ef­ter en svag vår men dub­belt så po­äng­rik höst. Se­nas­te tre må­na­der­na har bland an­nat Helsing­borg och Vär­na­mo kros­sats. För­ra hel­gen släck­te Tä­by­la­get Trel­le­borgs hopp om all­svenskt di­rekta­van­ce­mang.

In­sat­ser­na vitt­nar om att trä­na­ren Ro­bert Björkne­sjö, som tog över när Bar­tosz Gr­zelak er­sat­te Ne­boj­sa No­va­ko­vic i AIK, fått fa­son på spe­let. Spe­ci­ellt of­fen­sivt där tre spe­la­re gjort tre el­ler fler mål i höst. Vas­sast är Nsi­ma Pe­ter med fem (to­talt åt­ta).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.