12 NO­VEM­BER

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Kul­tur­sko­lan, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7, 12 no­vem­ber kl 13.00. Gu­ji Gu­ji (från 3 år), Bou­le­vard­te­a­tern – fritt ef­ter Chih-Yu­an Chen pris­be­lön­ta bok. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

FOTO: MAR­TIN SKOOG

Kom och pyss­la! Var­je mån­dag mel­lan kloc­kan 15.00 och 16.30 har vi mån­dags­klubb på Hus­by bib­li­o­tek. Då är al­la barn mel­lan 6 och 12 år väl­kom­na att pyss­la med oss. Vi gör allt från att ri­ta djur till att vi­ka ori­ga­mi till att spe­la spel! Ing­en...

12 NO­VEM­BER. Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Kul­tur­sko­lan kl 13.00. Gu­ji Gu­ji (från 3 år), Bou­le­vard­te­a­tern – fritt ef­ter Chih-Yu­an Chen pris­be­lön­ta bok. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.