Hus­by och Rinkeby i skil­da se­ri­er – igen

Vi i Rinkeby - - SPORT - Jon­ny An­ders­son

Det blir inga der­byn mel­lan Hus­by och Rinkeby näs­ta sä­song. La­gen har pla­ce­rats i oli­ka se­ri­er även den­na sä­song.

Rinkeby Uni­ted och Hus­by FF spe­lar av allt att dö­ma i oli­ka se­ri­er även näs­ta sä­song. Ef­ter di­vi­sion 5-der­by­na 2016 där 2 000 åskå­da­re led­de till en del stök, pla­ce­ra­des la­gen i skil­da di­vi­sion 5-se­ri­er den gång­na sä­song­en. Hus­by spe­la­de i nor­ra Stock­holms­fem­man, Rinkeby i mel­lers­ta.

Så blir det även i di­vi­sion 4. Stock­holms fot­bolls­för­bund har pre­sen­te­rat se­ri­e­för­slag där Rinkeby i mel­lers­ta se­ri­en mö­ter lag som Lång­hol­men, Häs­sel­by, Ekerö, och Vär­tan.

”Klart att det är synd.”

Hus­by ställs mot bland and­ra Spånga, Jär­fäl­la, Vax­holm och i der­byn mot Kis­ta SC.

– Klart att det är synd. Är det nå­got lag vi vill mö­ta så är det Rinkeby. Det är mas­sa ri­va­li­tet, men ock­så myc­ket kär­lek. Och ett par tu­sen åskå­da­re på en di­vi­sion 4-match, det vill väl al­la upp­le­va, sä­ger Hus­byträ­na­ren Aw­sem Al-Kha­mi­si.

FOTO: JON­NY AN­DERS­SON

SKIL­DA. Hus­by be­seg­ra­de Vigg­by­holm i di­vi­sion 4-kva­let, men bå­da la­gen spe­lar i di­vi­sion 4 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.