Ne­met­hs förs­ta mål i NHL

Vi i Rinkeby - - SPORT -

ISHOCKEY. Med en rö­ka­re i nät­ta­ket mel­lan mål­vak­ten och den­nes vänst­ra stol­pe bröt Kista­so­nen Pa­trik Ne­meth sin mål­tor­ka i NHL. Un­der fy­ra sä­song­er i Dal­las Stars blev det ald­rig nå­got mål för bac­ken. I nya klub­ben, Co­lo­ra­do Ava­lan­che, be­höv­de han ba­ra tolv mat­cher in­nan 118 mål­lö­sa NHL-mat­cher var över.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.