För­äld­ra­träf­far på dag­tid

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Bor du i Rin­ke­by-Kista el­ler i Spånga

Då kan du gå i för­äl­dragrup­per på dag­tid som en del av din pla­ne­ring för att sö­ka jobb. Två nya grup­per star­tar i november.

Mer in­for­ma­tion 08-508 01 119.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.