ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Rinkeby - - HEJ RINKEBY -

... in­vig­des för­sko­lan Bergs­går­den på Bred­by­plan 34. För­sko­lan är en av de sko­lor som byggts i sats­ning­en ”Fram­ti­den för­sko­la”, och var den elf­te i ord­ning­en i Stock­holms­om­rå­det. De här för­sko­lor­na kan se oli­ka ut på ut­si­dan, och ha oli­ka färg­sätt­ning, men plan­lös­ning­en är den­sam­ma i al­la ”Fram­ti­den för­sko­lor”. Po­äng­en med stan­dar­di­se­ring­en är att man kan hal­ve­ra byg­goch pro­cess­ti­den och sam­ti­digt be­hål­la kva­li­tet och mil­jökrav.

För­sko­lan Bergs­går­den har plats för cir­ka 100 barn och har sex av­del­ning­ar.

FOTO: JO­NAS CARLSSON

PRESENT. Per Bac­ke från SI­SAB över­räc­ker en present till för­sko­lan och för­sko­le­che­fen Ra­zi­eh Ze­i­nod­din.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.