Fö­re­slår 400 hy­res­rät­ter

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Ex­plo­a­te­rings­nämn­den fö­re­slår att 400 hy­reslä­gen­he­ter byggs i Akal­la. För­sla­get gäl­ler p-däc­ken på Sai­ma­ga­tan och Kot­ka­ga­tan.

Det är Svens­ka Bo­stä­der som an­vi­sats tomträt­ten till fas­tig­he­ter­na och för­sla­get är en del i pla­ner­na att för­vand­la Fin­lands­ga­tan till en stads­ga­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.