Nya graf­fiti­väg­gen stör Tensta­bor

Vi i Rinkeby - - SIDAN -

■ MAJORITETEN i Spånga-Tens­ta be­slu­ta­de 2015 att byg­ga en lag­lig vägg för graf­fiti vid Nydals­par­ken i Tens­ta.

■ KOSTNADEN var 400 000 kro­nor.

■ DEN 27 OK­TO­BER in­vig­des väg­gar­na.

■ EF­TER att graf­fiti­väg­gar­na va­rit up­pe i ett år så kom­mer de att ut­vär­de­ras av Spånga-Tens­ta stads­dels­för­valt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.