Rin­ke­by­sko­lan och No­bel

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ ELE­VER från 8 A och 7–9 D i Rin­ke­by­sko­lan har på oli­ka sätt stu­de­rat No­bel­pri­set se­dan au­gusti. De har bland an­nat gjort en se­rie om Al­fred No­bel och be­sökt No­bel­mu­se­et. Sju av ele­ver­na var på plats i Börs­hu­set när pris­ta­ga­ren av­slö­ja­des. ■ I ÅR är det 29:e året i rad som för­fat­ta­ren Gu­nil­la Lund­gren ar­be­tar med No­bel och No­bel­pri­set i lit­te­ra­tur till­sam­mans med ele­ver i Rin­ke­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.