Manifestation

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ DEN 25 NO­VEM­BER är den in­ter­na­tio­nel­la da­gen för av­skaf­fan­de av våld mot kvin­nor. Runt om i Sve­ri­ge tän­der kvin­no­jou­rer ljus i en manifestation mot kvin­no­våld. Hit­tills un­der 2000-ta­let har 269 kvin­nor dö­dats i nä­ra re­la­tio­ner i Sve­ri­ge. En­ligt Brå är det 13 kvin­nor om året som dö­das. Jour­te­le­fo­nen 0850801420 är öp­pen för al­la och är ett di­rekt­num­mer. Det be­hövs in­te hel­ler nå­gon re­miss för att ta kon­takt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.