Tun­nel­ba­nan

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ FÖRLÄNGNINGEN från Akal­la till Barkar­by vän­tas va­ra klar till 2024. ■ AR­BE­TET kom­mer att på­bör­jas i au­gusti 2018. ■ BE­SLU­TET kan över­kla­gas till Mark- och mil­jöö­ver­dom­sto­len in­om tre vec­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.