MER Fö­rar­lö­sa for­don

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ FORDONEN kom­mer att åka mån­dag till fre­dag från kloc­kan sju på mor­go­nen till kloc­kan sex på kväl­len. ■ PROJEKTET är ett sam­ar­be­te mel­lan No­bi­na och part­ners som Erics­son, SJ, Klö­vern, Kung­li­ga Tek­nis­ka Hög­sko­lan, Stock­holms stad och Ur­ban ICT Are­na. ■ PROJEKTET in­går i ak­ti­vi­te­ter som Dri­ve Swe­den på upp­drag av re­ge­ring­en kom­mer att le­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.