ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SEDAN

Vi i Rinkeby - - HEJ -

...skrev vi om den ut­ställ­nings­se­rie som bör­ja­de i Hus­by konst­hall och på­gick un­der ett år. Un­der året vi­sa­des fler ut­ställ­ning­ar grun­da­de i frå­ge­ställ­ning­ar kring fri­het. I förs­ta de­len, Fri­het #1, med­ver­ka­de bland and­ra Anna Sol­le­vi som tol­ka­de fri­he­ten som fanns som barn ut­i­från de som väx­er upp i Hus­by idag.

FOTO: JONAS CARLSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.