Ab­dipri­set

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ FON­DEN till Ab­di­ra­him Has­sans min­ne in­rät­ta­des av Väns­ter­par­ti­et och Ung Väns­ter och Ab­di-pri­set de­la­des ut förs­ta gång­en 2014. Det var den 21 augusti 2013 som Ab­di­ra­him Has­san och nu­va­ran­de bo­stads- och de­mo­kra­ti­bor­gar­rå­det i Stock­holm, Ann-Mar­ga­ret­he Livh, ut­sat­tes för ett at­ten­tat un­der en re­sa i So­ma­lia. 24-åri­ge Ab­di­ra­him Has­san från Hus­by dö­da­des. Ann-Mar­gret­he Livh ska­da­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.