31 JA­NU­A­RI

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Stöd att få på Fol­kets Hus­by Väl­kom­men till Fol­kets Hus­by ons­da­gar ojäm­na vec­kor! Då kom­mer Räd­da Bar­nen, Hy­res­gäst­för­e­ning­en och ABF Stock­holm att fin­nas på plats för att stöt­ta bo­en­des or­ga­ni­se­ring, en­ga­ge­mang och del­ak­tig­het. Start 31 ja­nu­ri kl 15–19.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.