Spånga-Kis­ta för­sam­ling 27 jan – 11 feb 2018

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Kis­ta kyr­ka Sön 28 jan 11.00 Hög­mäs­sa. Erik Öberg, Mi­ri­am Eng­ström. Spånga kyr­ka Sön 14 jan 11.00 Hög­mäs­sa. Tu­u­lia Si­vapra­ga­sam, Hans Wik­ström. Sön 28 jan 11.00 Hög­mäs­sa. Jer­ker Als­terlund, Hans Wik­ström. Ny mäss­ha­ke in­vigs. Av­tack­ning av kom­mi­nis­ter Mag­nus Hell­ström. Nya för­tro­en­de­val­da väl­kom­nas och de för­tro­en­de­val­da från ti­di­ga­re pe­ri­od av­tac­kas. Sön 4 feb 11.00 Hög­mäs­sa. Ma­rie Gran­går­den, Da­vid Berg­ström, Con Ani­ma-kö­ren. Sön 11 feb 11.00 Hög­mäs­sa. Tu­u­lia Si­vapra­ga­sam, Hans Wik­ström, Gu­nil­la Mos­hi, Spånga mo­tett­kör. Spånga för­sam­lings­hus

Ons 31 jan 13.00 Ons­dags­träff. Som han­den i handsken. En som­mar­dag med Sel­ma La­ger­löf i Vis­by. Fö­re­ställ­ning av Te­a­ter Sce­nio­ra. Andakt, kaf­fe, pro­gram.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.