ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Rinkeby - - HEJ RINKEBY -

...skrev vi om BK Jär­va-tje­jen Bin­ta Dram­meh som då ha­de det tungt. Bas­ket­lands­la­get ha­de just miss­lyc­kats i EM-kva­let och strax där­ef­ter blev Bin­ta all­var­ligt knä­ska­dad.

– Ska­dor kom­mer med spor­ten. Jag ska kom­ma till­ba­ka, sa hon då. Och nu ser det be­tyd­ligt ljusare ut för snart 26-åri­ga Bin­ta. Hon är till­ba­ka ef­ter sin kors­bands­ska­da, spe­lar nu­me­ra i en ita­li­ensk proffsklubb och har även åter­ta­git sin plats i dam­lands­la­get. Om två vec­kor spe­lar lands­la­get två EM-kval­mat­cher på hem­ma­plan.

FOTO: ALBERTO NEVADO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.