Man kniv­sku­ren ef­ter lä­gen­hets­bråk

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 -

En per­son för­des till sjuk­hus med stickska­dor i sam­band med ett lä­gen­hets­bråk i Hus­by nat­ten mel­lan mån­dag och tis­dag. To­talt har tre per­so­ner gri­pits och en av dem är an­hål­len miss­tänkt för mord­för­sök.

Det var vid mid­natt som po­li­sen lar­ma­des till i en lä­gen­het i Hus­by.

– Man kan kon­sta­te­ra att det har va­rit nå­gon form av tu­mult och att många var in­vol­ve­ra­de. Det greps tre per­so­ner, sä­ger Kjell Lind­gren vid Stock­holmspo­li­sen.

En per­son fick fö­ras till sjuk­hus med vad som be­döms som all­var­li­ga ska­dor, san­no­likt or­sa­ka­de av ett stick­va­pen. Yt­ter­li­ga­re en per­son ska­da­des, dock lind­rigt.

Det är än­nu oklart vad som lig­ger ba­kom hän­del­sen och en för­un­der­sök­ning har ju in­letts.

FO­TO: MOSTPHOTOS

MORD­FÖR­SÖK. En per­son an­hål­len ef­ter lä­gen­hets­bråk i Hus­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.