Kis­ta SC sam­ar­be­tar med DIF + –

Vi i Rinkeby - - SPORT -

Kis­ta SC- ju­ni­o­rer­na Måns Dahl och Za­ki Re­zai har fått plats i Djur­går­dens U17-trupp. Kil­lar­na får chan­sen tack va­re si­na kva­li­té­er, men det handlar även om ett stärkt sam­ar­be­te mel­lan klub­bar­na. För att Kis­ta SC ska få fram fler ta­lang­er har Djur­går­dens aka­de­miträ­na­re, Sebastian Da­ka, bli­vit KSC:s se­ni­or­trä­na­re.

”Hans am­bi­tion är pre­cis som vår och Djur­går­dens, att spe­la med myc­ket bol­l­in­ne­hav och fö­ra mat­cher­na, sä­ger Gabri­el Ser­ban, sports­ligt an­sva­rig för Kis­ta SC.

Djur­går­dens mål är att klub­ben ska va­ra ”första va­let för för duk­ti­ga fot­bolls­spe­la­re i Stock­holm”.

FOT­BOLL.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.