4 FEB­RU­A­RI

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Dik­ta­torn (från 3 år) TEATERi – en barn­mu­si­kal. Vem vill va­ra dik­ta­tor? Vem kan va­ra dik­ta­tor? Det är lätt när ens mam­ma brer ens mac­kor, bors­tar ens tän­der och kör en hit och dit, men till slut blir även en dik­ta­tor gans­ka en­sam. En varm och hu­mo­ris­tisk histo­ria i barn­mu­sikal­form, ba­se­rad på Ulf Starks bok.Fö­re­ställ­ning­en ges kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en. katt (”Mil­jo­ner kat­tor”) och med hjälp av apor säl­ja hat­tar (”Mas­sor av mös­sor”). Fö­re­ställ­ning­en ges kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt.

11 FEB­RU­A­RI.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.