UT­STÄLL­NING­AR

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Ma­de in För­or­ten Konstut­ställ­ning med Ki­ko Pi­no på Hus­by konst­hall. Öp­pet­ti­der tis­dag–sön­dag kl 12–16. Ut­ställ­ning­en på­går från 13 ja­nu­a­ri till 4 feb­ru­a­ri.

En dra­ma­lek-fö­re­ställ­ning som ut­går från ”Sa­gan om den lil­la, lil­la gum­man” (Beskow), tar med bar­nen på jakt ef­ter en ny katt (”Mil­jo­ner kat­tor”) och med hjälp av apor säl­ja hat­tar (”Mas­sor av mös­sor”). Kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Kom och pyss­la! Var­je mån­dag kl 15 och 16.30 har vi mån­dags­klubb på Hus­by bib­li­o­tek. Då är al­la barn 6–12 år väl­kom­na att pyss­la. Vi gör allt från att ri­ta djur till att vi­ka ori­ga­mi till att spe­la spel! Ing­en för­an­mä­lan be­hövs.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.