1251

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

UNG­DO­MAR från Rin­ke­by-Kis­ta fick som­mar­jobb 2017. To­talt er­bjöds 1500 som­mar­jobb, 1191 tac­ka­de ja till er­bju­dan­det från för­valt­ning­en och yt­ter­li­ga­re 60 ung­do­mar an­ställ­des centralt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.