ÅTERKOMMANDE

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Läx­hjälp Läx­hjälp med Mat­te­cent­rum och Kis­ta Ga­laxy på Kis­ta bib­li­o­tek. Be­hö­ver du hjälp med di­na läx­or? Var­je mån­dag mel­lan kloc­kan 17.00 och 20.00. Mat­te­cent­rum är på plats kloc­kan 17.00– 19.00. Kis­ta Ga­laxy är på plats kloc­kan 18.00–20.00.

FOTO: MAR­TIN SKOOG

18 FEB­RU­A­RI. Har­le­ki­na show (från 3 år) – en medryc­kan­de fö­re­ställ­ning med ett fy­siskt språk som al­la kan för­stå. Följ med på en re­sa i fan­ta­sin, på gal­na upp­tåg, och färg­star­ka num­mer. Kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.