Lä­ra­re i Hjuls­ta får pris

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

An­ne-Ma­rie Kör­ling, som ar­be­tar som lä­ra­re i Hjuls­ta grund­sko­la, har till­de­lats årets Ing­var Lund­berg­pris.

An­ne-Ma­rie Kör­ling är in­te ba­ra lä­ra­re, ut­an även för­fat­ta­re, krö­ni­kör, blog­ga­re och fli­tigt an­li­tad som fö­re­lä­sa­re. Un­der två år var hon dess­utom ut­sedd till lä­sam­bas­sa­dör av Kul­tur­rå­det.

I ju­ryns mo­ti­ve­ring står det att An­ne-Ma­rie Kör­ling får pri­set för sitt ”mångsidi­ga och out­trött­li­ga ar­be­te att mo­ti­ve­ra barn och unga att lä­sa. Med vid­syn, be­lä­sen­het och djup för­stå­el­se för barns be­hov och möj­lig­he­ter in­spi­re­rar hon lä­ra­re att hit­ta nya vägar att väc­ka ele­vers läs­lust - och för­äld­rar att växa som fö­re­bil­der.”

FOTO: FOTO: HÅKAN ELOFSSON/ NATUR & KUL­TUR

PRIS. An­ne-Ma­rie Kör­ling, som ar­be­tar som lä­ra­re i Hjuls­ta, har fått årets Ing­var Lund­berg­pris, som de­las ut av stif­tel­sen Natur & Kul­tur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.