Lo­ko­mo­tiv i tät streck­strid

Vi i Rinkeby - - SPORT -

IN­NE­BAN­DY. Lo­ko­mo­tiv Kis­ta kan be­hö­va hjälp för att hänga kvar i di­vi­sion 4. Kon­kur­rent­la­gen runt strec­ket har ta­git tre­po­äng­a­re på slutet och Ki­sta­la­gets pla­ce­ring ovan­för strec­ket är ho­tad in­för hel­gens slutom­gång. Enklast är att ta­bell­fy­ran Duv­bo be­seg­ras, al­ter­na­tivt att Sig­tu­na el­ler Tu­re­berg brom­sar Häs­sel­by re­spek­ti­ve Grims­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.