Man rå­nad på bil i Tens­ta

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

En man rå­na­des un­der pi­stol­hot på sin bil i Tens­ta i för­ra ons­da­gen. Det var i sam­ban med att ma man­nen las­ta­de ut gods från bi­len vid halv nio. Då dök två gär­nings­män upp och till­tving­a­de sig bi­len med vad man­nen upp­fat­ta­de som ett pi­stol­lik­nan­de fö­re­mål. De två gär­nings­per­so­ner­na för­svann sedan med bi­len i rikt­ning mot Nydals­par­ken. Man­nen blev in­te fy­siskt ska­dad i sam­band med bil­rå­net.

Den stul­na bi­len är en svart VW Pas­sat, en­ligt po­li­sens hem­si­da. Ef­ter bil­rå­net sök­te po­li­sen i om­rå­det ef­ter gär­nings­män­nen.

– Det finns än­nu ing­en gri­pen, sä­ger Per Fahl­ström, pressta­les­per­son för po­li­sen, nu på mor­go­nen.

FOTO: MOSTPHOTOS

BILRÅN. Po­li­sen sö­ker ef­ter två gär­nings­män.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.