Om för­sko­lan Tor­get

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ FÖR­SKO­LAN Tor­get i Rinkeby, som är en del av för­sko­lan Tel­lus­barn, ar­be­tar med ska­pan­de för att på så sätt ar­be­ta med det svens­ka språ­ket. Många av bar­nen har en ut­ländsk bak­grund, en del av dem är ny­an­län­da, och för­sko­lan ar­be­tar ak­tivt med bar­nens kul­tu­rel­la bak­grund och er­fa­ren­he­ter. I mö­tet med varand­ras kul­tu­rer ska­pas öm­se­si­dig re­spekt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.