SÖN­DAG 1/4

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Hur långt når Al­fons? Från 4 år, Bou­le­vard­te­a­tern. Al­fons fun­de­rar, från sitt fi­nur­li­ga håll på: Vad är en män­ni­ska? Hur långt når vå­ra hu­mör, hand­ling­ar och hug­skott? Var tar själ­va Al­fons slut? Al­fons tan­kar hit­tar ing­et slut... Fö­re­ställ­ning­en ges kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en. Där. Oli­ka gra­fis­ka tek­ni­ker och mas­sor av konstnärer!. Vernissage lör­dag 7 april kloc­kan 12–16. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 30 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.