20-åring åta­las ef­ter He­lins död

Vi i Rinkeby - - SIDAN 1 - Jonas Carlsson

För ett år se­dan kör­des två­barns­mam­man He­lin Bur­kay ihjäl på Jär­va­fäl­tet. Nu åta­las en 20-årig man.

Den 3 april 2017 var två­barns­mam­man och lä­ka­ren He­lin Bur­kay på väg hem från job­bet. När hon kom gå­en­des på Jär­va­fäl­tet, i när­he­ten av Eg­ge­by gård, kom en man med en med­pas­sa­ge­ra­re kö­ran­de på en mo­tor­cy­kel i hög has­tig­het. Fö­ra­ren tap­pa­de kon­trol­len över mo­tor­cy­keln och kör­de på He­lin Bur­kay som fick all­var­li­ga ska­dor. Hon av­led se­na­re av si­na ska­dor på sjuk­hu­set.

Någ­ra vec­kor ef­ter hän­del­sen hölls en ma­ni­fes­ta­tion mot våld till min­ne av He­lin Bur­kay, i när­he­ten av plat­sen där hon blev påkörd av mo­tor­cy­keln. Hund­ra­tals män­ni­skor sam­la­des för att vi­sa sitt stöd.

– Det var vär­digt för He­lin. Det var kanske 300 per­so­ner här. Det var in­te ba­ra de som kän­de He­lin som var här, det ing­er hopp. Vi kom- mer fort­sät­ta kam­pen mot våld, sa nä­ra vän­nen Nai­le Aras.i sam­band med ma­ni­fes­ta­tio­nen.

Nu åta­las en 20-årig man

vid Sol­na tings­rätt för grovt vål­lan­de till an­nans död, grov vårds­lös­het i tra­fik, obe­hö­rigt av­vi­kan­de från tra­fi­ko­lycks­plats, olov­lig kör­ning, grovt ratt­fyl­le­ri och ringa nar­ko­ti­kabrott. Den åta­la­de ha­de bru­kat nar­ko­ti­ka in­nan han kör­de på He­lin Bur­kay.

Åkla­ga­rens be­vis­ning be­står del­vis av att man­nen ska ha er­känt vål­lan­de till an­nans död, ringa nar­ko­ti­kabrott och olov­lig kör­ning. Det ska ock­så ha fun­nits två vitt­nen på plats, för­u­tom med­pas­sa­ge­ra­ren på mo­tor­cy­keln.

FOTO: MICHAEL FOLMER

PLAT­SEN. Här kör­des He­lin Bur­kay på av en mo­tor­cy­kel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.