SÖNDAG 8/4

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Sön­dags­te­a­ter i Hus­by Vad hän­der nu?! Från 3 år, Mittiprick­te­a­tern. En fö­re­ställ­ning om ett ovän­tat mö­te som ge­nom fan­ta­si, mu­sik och lek gör det omöj­li­ga möj­ligt. Fö­re­ställ­ning­en ges kl 13.00 på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Vi bju­der på saft och frukt ef­ter fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.