Straight out­ta Jär­va

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

■ I CONTAINERN på Kis­ta torg görs mu­si­ken och Kis­ta träff har upp­lå­tit lo­ka­ler där del­ta­gar­na kan gö­ra film. ■ VERK­SAM­HE­TEN på­går mel­lan mån­da­gar och tors­da­gar mel­lan den 4 och 27 april. Ti­den är 16.00 till 20.00. ■ NÄR allt är över ska det ske ett upp­trä­dan­de med del­ta­gar­nas mu­sik och fil­mer fre­dag den 27 april på Kis­ta torg. ■ EVENEMANGET görs med stöd från fac­ket Vision, Kis­ta träff, Frys­hu­set och Fält­grup­pen Rin­ke­by-Kis­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.