SÖN­DAG 15/4

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Ste­fa­nos Tsou­re­lis Trio Ste­fa­nos Tsou­re­lis är en av Lon­dons främs­ta unga gi­tar­ris­ter. Han gäs­tar nu Eg­ge­by Gård med sin trio. Ste­fa­nos Tsou­re­lis Trio har pre­cis släppt sin förs­ta ski­va ”Na­ti­ve Spea­ker” och gör en Sve­ri­ge­tur­né till­sam­mans med sax­o­fo­nis­ten Ör­jan Hul­tén. Med på den­na kon­sert är även sång­ers­kan Gul­ja­hon Hur­ra­mo­va. Det blir en spän­nan­de bland­ning av gre­kisk mu­sik, jazz och sång­er från Uz­be­kis­tan. Med­ver­kan­de: Ste­fa­nos Tsou­re­lis, gi­tarr & oud, Da­ve Jo­nes, el­bas, Eric Ford, trum­mor, Ör­jan Hul­tén, sax­o­fon, Gul­ja­hon Hur­ra­mo­va, sång. Stu­di­on, Eg­ge­by Gård, sön­dag den 15 april kl 14.00. En­tré 100 kr. Fika­för­sälj­ning. Där. Oli­ka gra­fis­ka tek­ni­ker och mas­sor av konst­nä­rer! Ut­ställ­ning­en på­går till och med 30 april. www.hus­by­gard.nu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.