Bli in­spi­re­rad med Saeid

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

Det är täv­ling­en Jär­vas En­t­re­pre­nör som bju­der in till fö­re­läs­ning i Hus­by, med ent­re­pre­nö­ren Saeid Es­mail­za­de­hen.

Han är upp­vux­en i om­rå­det, yngst nå­gon­sin att bli do­cent vid Stock­holms uni­ver­si­tet, fö­re­tags­le­da­re och med­grun­da­re av Se­ren­di­pi­ty In­no­va­tions. ”En av de mest fram­gångs­ri­ka och ny­ska­pan­de ent­re­pre­nö­rer­na i Sve­ri­ge i dag”, skri­ver ar­ran­gö­rer­na. Han de­lar med sig av si­na er­fa­ren­he­ter och tan­kar kring hur en af­färsidé blir verk­lig­het. An­mä­lan gör enklast ge­nom even­tet på täv­ling­ens Fa­ce­book­si­da.

FOTO: FOLKETSHUSBY PÅ INSTAGRAM

IN­SPI­RA­TION. Täv­ling­en Jär­vas En­t­re­pre­nör bju­der in till fö­re­läs­ning i Hus­by, med ent­re­pre­nö­ren Saeid Es­mail­za­de­hen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.