Mer te­a­ter i Hus­by

Vi i Rinkeby - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Hus­by får en forsk­nings­scen i Frys­hu­sets sko­la i sam­ar­be­te med Rikste­a­tern och Rats Te­a­ter. Sex vec­kor om året byggs gym­nas­tik­sa­len om till te­a­ter.

In­vig­ning­en den 21 sep­tem­ber sker med ur­pre­miär av pjä­sen Speg­la mig, ba­se­rad på sam­tal med unga som be­rät­tat om si­na bil­der och re­la­tio­ner på nä­tet. Dra­mat ges sedan un­der två vec­kor i Hus­by.

Mo­bil­te­le­fo­ner­na upp­ma­nas att va­ra på un­der fö­re­ställ­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.