Pop up-åter­bruk till Rin­ke­by

Vi i Rinkeby - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Pas­sa på att ren­sa ut hem­ma, ut­an att tän­ka på trans­por­ten till åter­vin­nings­cen­tra­len.

Det mo­bi­la pop up-åter­bru­ket är tillbaka, och den 13-14 ok­to­ber står de spe­ci­al­bygg­da con­tain­rar­na på Rin­ke­by torg.

Du har ock­så möj­lig­het att fyn­da bland pry­lar­na som and­ra läm­nat in.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.