Sön­dags­te­a­ter star­tar igen

Vi i Rinkeby - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Sön­dags­te­a­tern för barn­fa­mil­jer i Rin­ke­byKis­ta star­tar igen. Hös­tens förs­ta fö­re­ställ­ning i Hus­by blir "Tvärs­löjd" med Kom­pa­ni Gi­raff den 23 sep­tem­ber.

Rin­ke­by kom­mer igång 21 ok­to­ber med Mittiprick­te­a­terns pjäs "Vill visst".

Sam­man­lagt ges 15 fö­re­ställ­ning­ar un­der hös­ten. Sön­dags­te­a­tern bör­jar all­tid kloc­kan 13.00. Ef­ter fö­re­ställ­ning­en får - bor­gar­kon­to­ren i Hus­by och Rin­ke­by, och på stock­holm.se/son­dags­te­a­ter

I "Tvärs­löjd" byg­ger två cir­kusar­tis­ter le­van­de skulp­tu­rer av van­li­ga ting och si­na eg­na krop­par. Med ak­ro­ba­tik och ma­gi upp­står mo­ment av ba­lans, där näs­tan allt är per­fekt och stil­la. Fö­re­ställ­ning­en pas­sar al­la, oav­sett ål­der el­ler språk­kun­ska­per. Från 3 år och upp­åt.

Fri en­tré - kom i god tid.

Tvärs­löjd med Kom­pa­ni Gi­raff.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.