Tack al­la som­mar­job­ba­re!

Vi i Rinkeby - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Tack al­la 9 000 ung­do­mar som som­mar­job­bat in­om Stock­holms stad. Era in­sat­ser och att få lä­ra av era per­spek­tiv är myc­ket vik­tigt för att vi till­sam­mans ska ut­veck­la sta­den. I mars tar vi emot an­sök­ning­ar för 2019.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.