In­spi­ra­tions­dag för finsk­ta­lan­de äld­re och an­hö­ri­ga

Vi i Rinkeby - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

4 ok­to­ber 2018, kloc­kan 13.00–16.30, Tel­lus Fri­tidscen­ter, Ligna­ga­tan 8. • Den fins­ka folk­sjä­len? In­spi­ra­tions­före­läs­ning med Jan­ne Wes­terlund. • Psy­kisk häl­sa och be­rät­tan­de med Anna-Li­i­sa Su­van­to.

Läs mer på stock­holm.se/ fin­ska­da­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.