Ett elf­te na­tur­re­ser­vat i Stock­holm

Vi i Rinkeby - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

2 sep­tem­ber in­vig­des Rågs­veds na­tur­re­ser­vat. Syf­tet med re­ser­vat är att ge om­rå­det ett star­ka­re skydd och på så sätt kunna stär­ka den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den. Sam­ti­digt stärks vär­den som re­kre­a­tion, fri­lufts­liv och na­turupp­le­vel­ser. Rågs­veds na­tur­re­ser­vat är 94 hek­tar stort, varav 13 hek­tar är vat­ten.

Läs mer på stock­holm. se/na­tur­re­ser­vat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.