Äld­re di­rekt

Vi i Rinkeby - - HAL­LÅ STOCK­HOL­MA­RE -

Äld­re di­rekt ger väg­led­ning och in­for­ma­tion om äldre­omsor­gen i Stock­holms stad, till ex­em­pel hem­tjänst, an­hö­rigstöd, bo­en­den för äld­re, färd­tjänst, hjälp­me­del, led­sag­ning. Här får du svar på fak­tu­ra­frå­gor, in­for­ma­tion om hur du an­sö­ker om stöd och guid­ning till Äldre­omsor­gens e-tjäns­ter och and­ra kon­tak­ter in­om äldre­om­rå­det. Du når oss på 08-80 65 65 och aldre­di­rekt.ser­vice@stock­holm.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.