29-30/9

Vi i Rinkeby - - DET HÄNDER -

Af­ter­noon Tea Sista hel­gen i må­na­den du­kar vi upp Af­ter­noon Tea på Hus­by gård. Sco­nes, ka­kor och ba­kel­ser i en buffé där det finns nå­got gott till al­la. Pris: 70 kro­nor. Da­tum: 2930 sep­tem­ber. Väl­kom­na! Arr: Hus­by Konst & Hant­verks­för­e­ning.

FO­TO: LEIF THINGVALL

SÖN­DAG 7 OK­TO­BER. Sön­dags­te­a­ter i Hus­by ”Jag rym­mer!” (från 3 år) med Cir­kus Ti­ger­brand. Fö­re­ställ­ning­en ges på Kul­tur­sko­lan i Hus­by, Ed­vard Gri­egs­gång­en 7. Gra­tis in­trä­de! Kl 13.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.