Gör kol­lek­tiv­tra­fi­ken i Stock­holm bil­li­ga­re

Vi i Rinkeby - - INSÄNDARE - Stock­holmsväl­ja­re

Jag hål­ler med Mil­jö­par­ti­et om det mesta, det är verk­li­gen omöj­ligt att ha mass­bi­lism i en mil­jonstad. Men det som in­te går ihop för mig är hur man kan vil­ja mins­ka bi­lis­men men än­då he­la ti­den hö­ja pri­set på SL­kor­tet? Ska man sig­na­le­ra att det är dags att by­ta bil mot buss så gäl­ler det att vi­sa att al­ter­na­ti­vet är bätt­re.

Så om Mil­jö­par­ti­et nu sät­ter sig i led­ning­en för lands­ting­et till­sam­mans med Al­li­an­sen, se till att gö­ra kol­lek­tiv­tra­fi­ken bil­li­ga­re istäl­let. För kli­ma­tets, men ock­så för ert par­tis fram­tids skull.

FO­TO: JANNIE FLODMAN/DI­REKT­PRESS

SL. ”Det som in­te går ihop för mig är hur man kan vil­ja mins­ka bi­lis­men men än­då he­la ti­den hö­ja pri­set på SL­kor­tet”; skri­ver ”Stock­holmsväl­ja­re”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.