Lu­ra­de till sig 44 te­le­fo­ner

Vi i Rinkeby - - NYHETER -

En ti­di­ga­re an­ställd vid en te­le­bu­tik i Kis­ta gal­le­ria har an­vänt and­ras iden­ti­tets­upp­gif­ter för att kom­ma över te­le­fo­ner. Nu har åtal väckts för grovt be­drä­ge­ri.

Per­so­nen ska ha kom­mit över mo­bil­te­le­fo­ner till ett vär­de av drygt 350 000 kro­nor.

Som an­ställd i en bu­tik i Kis­ta gal­le­ria har hen an­vänt sig av and­ra per­so­ners iden­ti­tets­upp­gif­ter för att gö­ra fals­ka köp, en­ligt åkla­ga­ren som nu väckt åtal för grovt be­drä­ge­ri me­delst ur­kunds­för­falsk­ning.

To­talt hand­lar det om 44 mo­bil­te­le­fo­ner som kun­de häm­tas ut un­der två må­na­ders tid.

Den ti­di­ga­re an­ställ­da er­kän­ner brot­tet, en­ligt åkla­ga­ren.

FO­TO: MOSTPHOTOS

ÅTAL. En an­ställd har er­känt att hen an­vänt and­ras iden­ti­te­ter för att kom­ma över te­le­fo­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.