De­mo­kra­ti­ut­ställ­ning

Vi i Rinkeby - - HALLÅ STOCKHOLMARE -

Hus­by Konst­hall stäl­ler ut Hörs i Hus­by - en ut­ställ­ning om de­mo­kra­ti av vux­na från dag­li­ga verk­sam­he­ter och barn från Hus­by, Akal­la, Kis­ta och Rin­ke­by.

Konst­hal­len har öp­pet tisdag-sön­dag kl. 12.00-16.00, och ut­ställ­ning­en vi­sas från 19 ok­to­ber till 4 no­vem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.