Al­la fi­rar väl val­borg

Vi i Sollentuna - - HEJ SOLLENTUNA - Char­lot­te Årling

Med un­dan­tag för stu­den­tå­ren i Uppsa­la förknippar jag val­borg med eld och vår­för­be­re­del­ser. Un­der upp­väx­ten ha­de vi maj­bra­sa hem­ma i träd­går­den och sjöng ”Vin­tern ra­sat”. Det var all­tid kallt och vi or­ka­de ald­rig rik­tigt vän­ta på att grill­kor­ven skul­le bli ge­nom­varm. Men riset och gre­nar­na ha­de vi själ­va slä­pat till plat­sen, så vi stod än­då kvar och såg på när allt brann upp.

Un­der se­na­re år har jag haft som tra­di­tion att läg­ga ut bal­kong­tral­len på val­borg, som en sym­bol för att som­ma­ren är i an­tå­gan­de. Och i fjol ha­de vi en hel­dag på Jär­va­fäl­tet bland vit­sip­por och få­gel­kvit­ter som av­slu­ta­des med grill­ning vid sjön Ra­va­len.

Val­borg är en opre­ten­tiös helg­dag för mig som jag trod­de att al­la ha­de nå­gon enkla­re tra­di­tion kring. Det trod­de dock in­te min kol­le­ga.

”Val­borg är som en van­lig lör­dag för mig,” sa­de hon.

Jag för­stod ingen­ting. Ing­en bra­sa? Ing­en grill­ning? Ing­et häng­an­de på al­ta­nen? Nepp.

Som tur var av­slö­ja­de hen­nes Fa­ce­book­histo­rik mot­sat­sen. Visst har hon fi­rat ge­nom åren. Och jag kan le­va vi­da­re i min för­viss­ning om att al­la fi­rar val­borg. På nå­got sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.