ÅTERBLICKEN. FÖR ETT ÅR SE­DAN

Vi i Sollentuna - - HEJ SOLLENTUNA -

... skrev vi om de över­giv­na som­mar­stu­gor­na in­till An­ders och Ka­rin Berg­gren hus på Falk­ber­get som un­der tio års tid be­fol­kats av män­ni­skor som in­te hör hem­ma där. I sam­band med att Vi i Sol­len­tu­na bör­ja­de skri­va om stu­gor­na val­de äga­ren Skans­ka att stängs­la in stu­gor­na.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.